Info Pendidik Guru

Info About Teaching And Learning Process
Subscribe

SAR

Kursus Peningkatan Profesionalisme Bagi Guru-guru Sekolah Agama Rakyat:

Tajuk-tajuk Pilihan:

Tajuk 1_Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Tajuk 2_Strategi Pengajaran & Pembelajaran

Tajuk 3_Kemahiran Mengajar

Tajuk 4_Pengurusan Bilik Darjah

Tajuk 5_Rancangan Pengajaran Harian

Contoh RPH Tahun 1_KSSR

Contoh RPH Bestari

Contoh Rancangan Mengajar SM

Leave a Reply