Info Pendidik Guru

Info About Teaching And Learning Process
Subscribe

Kemahiran Belajar

KB1311D : Kemahiran Belajar:

Tajuk-tajuk yang akan dibincangkan:

Tajuk 1_Konsep Kemahiran Belajar & Kepentingannya

Tajuk 2_Jenis-jenis Gaya Belajar

Tajuk 3_Model Gaya Belajar

Tajuk 4_Ilmu Dari Pelbagai Sumber

Tajuk 5_Teknik-teknik Meningkatkan Ingatan

Tajuk 6_Kemahiran Belajar1

Tajuk 7_Teknik-teknik Membaca

Tajuk Tambahan: Kemahiran Mendengar

Tugasan/ Kerja Kursus:

Para pelajar diwajibkan untuk menyiapkan tugasan Kerja Kursus seperti yang dilampirkan di bawah. Sila download untuk simpanan.

Muka Hadapan Tajuk Tugasan

Soalan Tugasan/Kerja Kursus

Jadual Penentuan Tugasan

Templat Muka Depan Kerja Kursus

Leave a Reply