Info Pendidik Guru

Info About Teaching And Learning Process
Subscribe

MPU3312 ETIKA PERBANDINGAN

Etika:

 

  • Menakrifkan konsep etika;

  • Menjelaskan orientasi etika mereka melalui aktiviti penghayatan;

  • Mengenal pasti empat ciri-ciri etika berdasarkan perasaan, agama, undang-undang dan masyarakat; dan

  • Menerangkan kerangka etika umum untuk penghayatan peribadi.

Antara tajuk-tajuk yang akan dibincangkan adalah:

Nilai, Etika, Moral, Akhlak

Teori Etika dan Moral

Bab 1: Etika

Bab 2: Etika Islam

Bab 3: Etika Hindu

Bab 4: Etika Confucianisme

Bab 5: Etika Shinto

Bab 6: Etika Kristian

Bab 7: Etika Buddha

Bab 8: Etika Asia

Bab 9: Etika Asia dan Barat

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply