Info Pendidik Guru

Info About Teaching And Learning Process
Subscribe

KPF 3102

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR

Pengenalan:

Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Kursus

KPF 3012 merupakan kursus Pendidikan Profesional yang mengandungi tujuh elemen penting dalam perkembangan pendidikan iaitu pendidikan dan pembangunan, falsafah pendidikan, dasar-dasar pendidikan, perancangan pembangunan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, etika dan peraturan pendidikan dan Akta Pendidikan 1996. Kandungan kursus ini sarat dengan maklumat penting untuk pengetahuan asas kepada setiap guru. Kursus ini bernilai 2 jam kredit.

Tajuk-tajuk Penting:

Perkembangan Pendidikan Di Malaysia

Konsep Falsafah & Falsafah Pendidikan

Falsafah Pendidikan Islam & Timur

Perkembangan Falsafah Pendidikan Barat

Implikasi Falsafah Terhadap Perkembangan Pendidikan Di Malaysia

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)

Falsafah Pendidikan Guru

Konsep Modal Insan & Kerjaya Guru Sebagai Ibadah

Dasar dan Hala Tuju Pendidikan Negara

Standard Guru Malaysia

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan

Model Pembinaan Kurikulum

Pembentukan & Pelaksanaan Kurikulum

Kod Etika Dan Akauntabiliti Keguruan

Profesionalisme Guru

Akta Pendidikan 1996

1 Comments to “KPF 3102”


  1. Terima kasih atas segala bahan PPG yang terdapat dalam web ini. Banyak yang dapat membantu saya dalam penyediaan bahan forum. Terima kasih.

    1


Leave a Reply