Info Pendidik Guru

Info About Teaching And Learning Process
Subscribe

ESS 222 AKTIVITI KOKURIKULUM

Pengenalan:

Kokurikulum ialah wajib bagi semua pelajar di sekolah dan merupakan usaha untuk melahirkan individu yang holistik dan seimbang. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada elemen-elemen penting dalam pengendalian kokurikulum di sekalah dengan tumpuan kepada dasar pelaksanaan kokurikulum, konsep & prinsip kokurikulum, perancangan & pengelolaan kokurikulum sekolah, keselamatan & kebajikan dan penilaian. Juga ditinjau ialah beberapa surat pekeliling ikhtisas yang menerangkan cara & panduan pengengendalian pelbagai jenis kegiatan kokurikulum.

Jadual Waktu Pusat Pembelajaran IPOH 

Tajuk-tajuk:

TAJUK 1 A: DASAR PELAKSANAAN KOKURIKULUM

TAJUK 1 B: DASAR PELAKSANAAN KOKURIKULUM

TAJUK 2 FALSAFAH, KONSEP & MATLAMAT KOKURIKULUM

Leave a Reply