Info Pendidik Guru

Info About Teaching And Learning Process
Subscribe

EMM 413 PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

SINOPSIS:
Dalam kursus semester lepas, anda diperkenalkan secara ringkas tentang kemahiran menulis. Kursus ini akan membincangkan dengan mendalam pengajaran kemahiran menulis yang merupakan proses penting dalam penguasaan bahasa Melayu. Dijelaskan dalam kursus ini ialah proses menulis dan kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai untuk menjadi murid yang menulis dengan baik. Juga dibincangkan ialah teknik, strategi dan kaedah mengajar kemahiran menulis yang berkesan.

Hasil Pembelajaran:

Diakhir kursus ini, anda akan dapat:

  • Menjelaskan konsep menulis dan menerangkan kepentingan kemahiran menulis.
  • Menerangkan proses menulis serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses menulis.
  • Meneliti beberapa strategi pengajaran dan pembelajaran menulis bahasa Melayu.
  • Membincangkan kaedah mengajar penulisan.

 TAJUK-TAJUK:

    KEMAHIRAN MENULIS

Leave a Reply