Info Pendidik Guru

Info About Teaching And Learning Process
Subscribe

EMB412 PENGAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR

EMB 412 PENGAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR dan BERTUTUR dalam BAHASA MELAYU

SINOPSIS

Kadang kala pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur kurang diberi perhatian dalam pengajaran Bahasa Melayu. Dalam kursus semester lepas, anda diperkenalkan secara ringkas tentang kemahiran mendengar dan bertutur. Kursus ini akan membincang dengan lebih mendalam tentang pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur di sekolah rendah. Penekanan ialah terhadap proses mendengar dan bertutur dan teknik serta strategi mempertingkatkan kedua-dua kemahiran bahasa dalam kalangan kanak-kanak sekolah rendah. Juga dikaji ialah dokumen standard kurikulum (DSK tahun 1-4) dengan bertumpu kepada aspek kemahiran mendengar & bertutur. 

HASIL PEMBELAJARAN

 

Diakhir kursus ini, anda akan dapat:

 

  • menerangkan proses-proses terbabit dengan kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur
  • melaksanakan kaedah dan strategi mengajar bagi mempertingkatkan kemahiran mendengar dan bertutur
  • meniliti dokumen standard kurikulum yang bertumpu kepada kemahiran mendengar dan bertutur

TAJUK-TAJUK:

Pengenalan Kemahiran Bertutur

Pengenalan Kemahiran Mendengar

Kemahiran Mendengar

Masalah mendengar

Kaedah & Teknik Mengajar Kemahiran Bertutur

Panduan Guru

Leave a Reply