Info Pendidik Guru

Info About Teaching And Learning Process
Subscribe

EIT TEKNOLOGI INSTRUKSIONAL

EIT311 Teknologi Instruksional dan Bahan Pembelajaran

Sinopsis:

Kursus ini memperkenalkan konsep teknologi instruksional (atau teknologi pengajaran). Tumpuan ialah kepada memahami konsep dan evolusi bidang teknologi instruksional serta analisis tentang teori-teori pembelajaran dan instruksional yang berkaitan dan pelbagai model reka bentuk instruksional. Satu kerangka e-pembelajaran dicadangkan dan komponen-komponennya yang terdiri darpada reka bentuk teknologi, reka bentuk kandungan dan reka bentuk pembelajaran. Kursus ini juga meninjau teknologi pengajaran di sekolah-sekolah Malaysia dengan tumpuan kepada peranan Bahagian Teknologi Pendidikan dan Pusat Kegiatan Guru, sekolah bestari dan penggunan alat bantuan mengajar dalam bilik darjah.

Hasil Pembelajaran

Setelah kursus ini, anda akan dapat:

·         menerangkan maksud dan evolusi teknologi pengajaran

·         menilai beberapa teori pembelajaran dan kaitan dengan reka bentuk instruksi

·         membanding beberapa model reka bentuk instruksional

·         menganalisis komponen-komponen pelaksanaan e-pembelajaran

Bab 1 – Pengenalan Teknologi Pengajaran

Bab 2 – Teori Pembelajaran

Bab 3 – Rekabentuk Instruksional 

Leave a Reply