Info Pendidik Guru

Info About Teaching And Learning Process
Subscribe

SELAMAT MENYAMBUT RAMADHAN AL-MUBARAK

June 28, 2014 By: admin Category: Umum

AHLAN WA SAHLAN YA RAMADHAN

Tazkirah : Persediaan Ramadhan

Ramadan ialah nama bagi sebuah bulan dalam bulan-bulan kiraan Islam dan sebuah kata nama dalam bahasa arab yang diambil dari kalimah “رمض (panas membakar). Ini kerana waktu ini manusia berpuasa menahan diri dari makan dan minum sehingga kepanasan tekak kerana kehausan manakala menurut riwayat dari Mujahid ra (murid ibn Abbas ra) mengatakan bahawa Ramadan ini ialah salah satu dari nama Allah swt dan tidaklah diguna untuk makhluk (lihat takrif ramadhan dalam lisanul arab oleh Ibnu Manzur m/s 245 Jilid 4).

Ramadhan:
Bulan ini merupakan satu bulan mulia dan waktu yang merupakan khusus untuk umat Islam melakukan ibadah puasa dengan menuruti perintah Allah yang menyebut :“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kamu mudah-mudahan kamu menjadi bertaqwa” (Al-Baqarah : 183).

“Bulan Ramadhan yang pada bulan itu telah kami turunkan Al-Qur’an untuk memberi pertunjuk kepada manusia dan memberi penerangan dari hidayah serta pembeza hak dan kebathilan”

“Barangsiapa yang menghadapi bulan ramadhan maka hendaklah dirinya berpuasa” (Al-Baqarah : 185).

Sesungguhnya Ramadhan merupakan bulan mulia yang menjadi salah satu dari waktu tertegaknya rukun Islam yang lima iaitu berpuasanya umat Islam pada bulan ini sebagai menunaikan kewajipan mereka kepada Allah yang Maha Esa. Diriwayatkan dari Ibn Umar ra bahawa baginda Rasulullah salallahualaihiwasalam pernah bersabda : “Terbinanya Islam itu di atas lima perkara iaitu bersyahadah bahawa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad itu sebagai rasulullah dan mendirikan solat serta mengeluarkan zakat dan menunaikan haji serta puasa di bulan ramadhan” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16).

Bahkan bulan yang mulia ini juga diberi penghormatan oleh Allah swt dengan membersihkannya dari kewujudan dan kekotoran syaitan dan dosa seperti yang terdapat dalam hadith riwayat Abu Hurairah ra dari rasulullah yang bersabda : Apabila tibanya bulan ramadhan maka dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka serta dibelenggu para syaitan” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 1899 dan Muslim no. 1079).

Juga baginda bersabda : “Barangsiapa yang berpuasa di bulan ramadhan dengan penuh keimanan dan berjaga-jaga serta keikhlasan maka diampunkan segala dosanya yang terdahulu” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 38 dan Ibn Majah no. 1641).

Sesungguhnya bulan ramadhan ini ialah sebuah ibadah yang agung dan mulia di sisi Allah swt. Juga pada bulan ini ganjaran pahala dan kebaikan menanti hamba yang beriman yang melalui bulan dan waktu ini dengan ibadah dan keimanan yang sahih kepada Allah swt.

Mereka yang berpuasa merupakan tetamu Allah swt yang akan dilayani dengan ganjaran dan kebaikan seperti yang disebut oleh rasulullah dalam hadith Qudsi bahawa Allah berfirman : “Setiap amalan anak adam itu ialah ialah untuk dirinya sendiri kecuali puasa kerana puasa itu ialah untuk Aku (Allah) dan Akulah (Allah) yang akan memberinya ganjaran, dan puasa itu ialah pendinding..” (Hadith sahih riwayat Bukhari no. 1904 dan Muslim no. 1151).

Sesungguh para tetamu Allah di bulan ramadhan ini akan diberikan kelebihan di sisi Allah bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat bahkan baginda Rasulullah saw dalam sebuah hadith menyebut : “Sesungguhnya demi Yang jiwa Muhamamd itu di tangan-Nya bahawa bauan mulut mereka yang berpuasa itu di hari akhirat lebih harum di sisi Allah dari wangian misik dan bagi mereka yang berpuasa itu dua kegembiraan iaitu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika menemui Tuhannya..” (hadith sahih Bukhari no. 1904 dan Muslim no. 1151).

Bahkan tetamu Allah di bulan ramadhan akan diberikan ganjaran besar di sisi Allah sehingga disediakan kepada mereka sebuah pintu syurga yang khusus seperti dari riwayat Sahl ibn Said ra dari baginda nabi yang bersabda: “ Sesungguhnya di syurga itu terdapat pintu yang dinamakan ar-rayyan yang dikhususkan untuk golongan yang berpuasa dan pada hari kiamat tiada yang masuk melalui pintu itu melainkan hanya golongan yang berpuasa yang akan diseru mereka itu dengan ditanya : Siapakah golongan yang berpuasa ? Lalu mereka pun bangun dan memasuki pintu tersebut dan kemudiannya ditutup setelah mereka selesai melalui pintu tersebut dan tidaklah masuk selepas itu sesiapa pun” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 1896 dan Muslim no. 1152).

Persiapan Pertama:

Memperbetulkan aqidah dan keimanan kepada Allah swt menurut panduan yang sahih dengan memastikan kefahaman aqidah, konsep keimanan berada di landasan yang benar dan membersihkan karat-karat kesyirikkan dan kejahilan dari jiwa.“ Barangsiapa yang berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang dihidayahkan maka sesungguhnya dia telah membuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu merugikan dirinya sendiri.” (Al-Isra : 15).

Aqidah Yang Sahih:

Memastikan memiliki aqidah yang sahih ialah satu keperluan dan kewajipan kerana tidak diterima ibadah dan tidak bernilai ibadah yang dilakukan tanpa memiliki aqidah yang sahih. Kefahaman aqidah yang sahih ialah apa yang datang secara pasti dan yakin dari pemahaman salaf soleh yang merupakan sebaik-baik umat dan terpelihara keimanan dan keilmuan mereka serta terjamin. Sabda baginda salallahualaihiwasalam melalui riwayat Aisyah ra : “ Sebaik-baik kurun manusia ialah kurun aku berada di dalamnya dan kemudian kurun kedua (Sahabat) dan kurun ketiga (Tabi’ien)” (hadith Sahih riwayat Muslim no 1965 Jilid 2, Abu Daud no. 44 Jilid 5). “Dan tidaklah Kami mengutuskan sebelum kamu daripada rasul-rasul melainkan Kami mewahyukan kepada mereka bahwasanya tiada Tuhan selain Aku maka sembahlah Aku.” (Al-Anbiya’ : 25).

Begitulah juga seperti apa yang diperintahkan oleh rasulullah salallahualaihiwasalam kepada Muaz bin Jabal ketika diutuskan sebagai naqib (utusan rasulullah) ke Yaman untuk berdakwah di sana dengan sabdanya kepada Muaz : “Seawal-awal perkara yang hendak kamu dakwahkan kepada manusia haruslah tauhid kepada Allah.” (Hadith Sahih, riwayat Bukhari no.6937).

Sebagaimana disebut oleh Imam Abd Izz dalam kitabnya Syarah Aqidah Thahawiyah menyebutkan bahawa hendaklah setiap muslim itu berada dalam aqidah yang sahih dan tetap meninggalkan dunia dengan aqidah yang sahih juga sebagaimana sabda baginda salallahualaihiwasalam :  “Barangsiapa yang mati dalam keadaan mengetahui bahawa tiada tuhan selain Allah ( memiliki aqidah yang benar) maka sesungguhnya dia akan masuk syurga.” (Hadith Sahih, riwayat Muslim no.43 dan Ahmad 69/1).

Memahami manhaj ahlul sunnah wal jamaah menurut pegangan salaf soleh tanpa ta’wil yang jahil, tanpa mengguna akal fikiran yang lemah sebaliknya berpegang kepada keutuhan riwayat dan kesahihan pegangan salaf soleh dalam hal-hal aqidah dan keagamaan.

Demikianlah para ulama salaf soleh berpegang dan menetapkan aqidah berdasarkan dalil yang sahih sebagaimana berkatanya Imam As-Syafie ra : Aku beriman dengan Allah atas apa yang di datangkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah dan aku beriman kepada rasul atas apa yang dibawanya iaitu Sunnah” (lihat syarah Lumatul Iktiqad oleh Ibn Qudamah m/s 25).

Begitulah juga dengan kalam dari Imam Ahmad ra : “Kami beriman kepada Allah melalui Al-Qur’an dan as-sunnah tanpa membagaimanakan atau memperumpamakan dan kami beriman dengan apa yang datang dari rasul (sunnah)” (riwayat dari Abu Ya’la dalam Ibthal Ta’wilat lil Akhbar As-Sifat m/s 44 Jilid 1). “Apakah kamu berani mengatakan sesuatu perihal Allah tanpa ilmu?” (Al-Baqarah : 80). “Dan janganlah kamu mengikut sesuatu yang kamu tidak ketahui kerana Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu dan hati kamu semuanya akan ditanya dan dipersoalkan.” (Al-Isra : 36).


Membetulkan Keimanan:

Memastikan keimanan dan kelurusan hati serta keikhlasan melakukan ibadah hanya kerana Allah swt. Sesungguhnya tidaklah diterima amalan jika tidak dilakukan ikhlas semata-mata kerana Allah swt. “Dan tidaklah kamu diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepada-Nya melalui deen yang lurus” (Al-Baiyinah : 3).

Keimanan bahawa kewajipan puasa ramadhan dan kewajipan serta sunnah melakukan ibadah di bulan ini merupakan apa yang datang dari Allah dan rasul serta mengimani akan kebesaran Allah, mengimani kerasulan Muhammad salallahualaihiwasalam dan melakukan ibadah sesuai sebagai hamba Allah yang mengharap redha dan keampunan serta rahmat-Nya merupakan kewajipan yang perlu dilakukan oleh setiap orang sebelum memasuki bulan ramadhan. “Barangsiapa yang mengingini pertemuan dengan tuhannya maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak mensyirikkan ibadahnya kepada tuhannya dengan sesuatu”  (Al-Kahfi : 110).

Perlu betulkan keimanan, keyakinan dan ketabahan melakukan ibadah untuk Allah swt yang Maha Esa dan meninggalkan kemaksiatan demi Allah semata-mata dan menghormati bulan ini juga semata-mata kerana keimanan kepada Allah swt.

Persediaan Kedua:

Mempersediakan diri dengan ilmu dan panduan ibadah serta puasa yang sahih dan kaedah menjalankan ibadah secara sahih.

Hendaklah sebelum memasuki ramadhan setiap orang kembali menyemak buku-buku atau menyoal para alim ulama akan kaedah puasa dan menjalankan ibadah yang sahih menurut pegangan salaf soleh dan ajaran Rasulullah salallahualaihiwasalam yang jauh dari bid’ah dan penambahan dan penyelewengan. “Bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui” (An-Nahl : 43).

Hendaklah difahami tujuan beribadah itu ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah dan hendaklah dilakukan menurut panduan yang Allah swt berikan iaitu melalui kitab Allah dan sunnah rasulullah serta apa yang dari para salaf soleh yang memahami isi panduan kedua ini menurut pemahaman yang sahih dan terjamin.

Sabda baginda Salallahualaihiwasalam : “Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu urusan baru dalam agama kami sedang ia bukan dari kami maka sesungguhnya ianya ditolak.” (Hadith sahih disepakati Bukhari 156 Jilid 8 & Muslim no.4467).

Tidaklah diterima amalan kebaikan dan amalan ibadah apabila ianya dilakukan dengan menyeleweng, menambah atau mengurang dari apa yang diajarkan oleh pembawa utusan kerasulan iaitu Muhammad salallahualaihiwasalam.

Persiapan Yang Ketiga

Hendaklah juga siapa yang akan menjalani bulan ramadhan mempersiapkan dirinya dengan kemampuan fizikal dan kekuatan jasadiyah serta juga material moga dapat menjalani ibadah dengan sempurna dan selesa.
“Dan bersedialah kamu dari kekuatan untuk peperangan itu apa yang kamu mampu dari kuda yang terikat moga demikian menakuti musuh Allah dan musuh kamu..” (Al-Anfal : 60).

Sekalipun ayat di atas untuk peperangan namun ianya secara umum untuk semua hal ibadah iaitu jika peperangan dan jihad itu ialah ibadah yang memerlukan persediaan kebendaan maka demikianlah juga dengan puasa yang merupakan ibadah asasi yang termasuk rukun keIslaman.

Mempersediakan diri dengan fizikal dan kekuatan badan iaitu seperti menjaga kesihatan dan menjaga badan supaya dapat mengerjakan ibadah dengan sempurna ialah satu kewajipan supaya dapat menunaikan hak kepada Allah swt dalam ibadah dengan sempurna dan selesa.

Tidaklah disukai mereka yang tidak menjaga makan dan minum serta juga tidak mengurus tidur dan rehat secukupnya sehingga mengakibatkan kerosakan badan dan melemahkan diri untuk menjalani ibadah puasa dan ibadah di bulan ramadhan dengan kukuh dan selesa bahkan terganggu waktu ibadah kerana kelemahan dan keletihan badan.

Oleh itu hendaklah melakukan persediaan secara fizikal dan badan bagi yang mampu bahkan termasuk amalan dan usaha melakukan persediaan secara fizikal seperti mengambil vitamin, melakukan senaman dan mempersediakan menghadapi ramadhan dengan menjalani terapi kesihatan sebagai usaha ibadah dan berpahala. “Tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sekadar apa yang termampu olehnya” (Surah Al-Baqarah : 286).

Setelah itu hendaklah juga para golongan yang beriman mempersiapkan untuk menjalani ibadah puasa dengan melengkapkan diri dengan kemampuan material dan kewangan serta belanja keperluan.

Ini disebabkan supaya dapat mengambil bahagian dalam usaha infaq dan sedekah serta menunaikan kewajipan zakat di bulan ramadhan. Sesungguh golongan yang kaya dan berkemampuan harta serta material mendapat kelebihan di sisi Allah swt apabila mereka mampu menunaikan ibadah zakat dan mampu pula mengeluarkan infaq sedekah kepada fakir miskin yang mengakibatkan mereka beroleh kedudukan mulia di sisi Allah swt dan mendapat ganjaran pahala yang besar.

Bahkan disebut dalam hadith riwayat Muadz Ibn Jabal ra bahawa baginda nabi salallahualaihiwasalam pernah bersabda, “ Sedekah itu memadamkan dosa seperti air yang memadamkan api” (hadith sahih riwayat tirmidzi no. 609 dan nasaie , Ibn majah ).

Sesungguhnya tidaklah dengan sedekah itu mengurangkan harta sebagaimana sabda baginda, “tidaklah berkurang harta itu dengan sedekah” (hadith riwayat Tirmidzi).


Hendaklah umat Islam berusaha mendapatkan kedudukan untuk bersedekah dan menjadi tangan yang di atas dari tangan yang di bawah supaya dapat memperolehi ganjaran besar di sisi Allah swt. “Ambillah sedekah dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka” (At-Taubah : 103). “Mereka berkata ; kami memberikan makanan kepadamu kerana mengharapkan keredhaan Allah dan tidak kami mengharapkan kepadamu balasan dan tidak pula pujian serta tidak pula penghargaan” (Ad-Dahr : 9).


Persediaan Yang Keempat:

Mempersiapkan perancangan dan persediaan jadual akitiviti kehidupan dengan mengatur supaya dapat menjalani ibadah puasa di bulan ramadhan dan lain-lain ibadah dengan teratur dan selesa serta tanpa gangguan. “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.” (Al-Munaafiqun: 9).

Sesungguhnya Islam ialah agama yang tersusun dan teratur oleh itu hendaklah umat Islam mengatur kehidupan dan membuat perancangan ibadah di bulan puasa supaya tahu menyusun aktiviti hidup agar dapat dimanfaatkan waktu sebanyak mungkin untuk menjalani ibadah di bulan Ramadhan. “Di antara kamu ada golongan yang menginginkan dunia dan ada pula golongan yang mengingini akhirat” (Ali-Imran : 152).

Sebagai contohnya hendaklah seorang muslim itu mengatur waktu kerja, waktu rehat dan waktu aktiviti keluarga dan juga waktu ibadahnya supaya dapat memanfaatkan sebanyak mungkin masa ibadah di bulan Ramadhan.

Terutama bagi mereka yang bekerja pada waktu siang mungkin mereka boleh merancang bahawa sepanjang bulan Ramadan akan lebih banyak merehatkan diri di rumah setelah selesai kerja untuk mempersiapkan diri beribadah di waktu malam di bulan Ramadhan dan bagi mereka yang bekerja malam pula boleh merancang memperbanyakkan ibadah di waktu siang dengan menjadikan malam sebagai waktu bekerja dan petang waktu berehat.


“Sesungguhnya Allah memberi hikmah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan barangsiapa yang diberikan hikmah maka sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan yang banyak.” (Surah Al-Baqarah : 269).

Wallahualam.

(Sumber: Ustaz Emran, http://ustaz.blogspot.com)

188 Trackbacks/Pingbacks

 1. wesley 19 08 14
 2. claude 20 08 14
 3. Maurice 23 08 14
 4. brian 23 08 14
 5. Alex 23 08 14
 6. herman 23 08 14
 7. Max 23 08 14
 8. Johnnie 23 08 14
 9. jonathan 23 08 14
 10. felix 23 08 14
 11. Jesse 23 08 14
 12. jesse 23 08 14
 13. jesse 23 08 14
 14. Nathaniel 23 08 14
 15. angelo 24 08 14
 16. luis 24 08 14
 17. Kent 24 08 14
 18. Gerard 24 08 14
 19. danny 24 08 14
 20. Ryan 24 08 14
 21. brett 24 08 14
 22. george 24 08 14
 23. Vincent 24 08 14
 24. Max 26 08 14
 25. fred 26 08 14
 26. Victor 17 11 14
 27. Julian 18 11 14
 28. Daniel 18 11 14
 29. Hubert 18 11 14
 30. sidney 19 11 14
 31. eddie 19 11 14
 32. max 19 11 14
 33. Isaac 19 11 14
 34. jeremy 20 11 14
 35. Darren 20 11 14
 36. Joseph 21 11 14
 37. Doug 21 11 14
 38. mario 22 11 14
 39. Gilbert 22 11 14
 40. arturo 22 11 14
 41. glenn 22 11 14
 42. ricardo 22 11 14
 43. thomas 22 11 14
 44. shaun 23 11 14
 45. travis 23 11 14
 46. alejandro 24 11 14
 47. Ivan 24 11 14
 48. Raul 24 11 14
 49. Shaun 25 11 14
 50. bryan 25 11 14
 51. wallace 26 11 14
 52. Reginald 27 11 14
 53. Calvin 27 11 14
 54. Kirk 28 11 14
 55. rick 28 11 14
 56. vincent 28 11 14
 57. Ricardo 28 11 14
 58. derrick 29 11 14
 59. Brandon 30 11 14
 60. Shawn 01 12 14
 61. arthur 01 12 14
 62. Ryan 01 12 14
 63. jordan 01 12 14
 64. john 02 12 14
 65. ronnie 04 12 14
 66. Edward 05 12 14
 67. eddie 06 12 14
 68. Ramon 06 12 14
 69. sergio 06 12 14
 70. Jeremy 06 12 14
 71. Lewis 06 12 14
 72. brent 07 12 14
 73. michael 09 12 14
 74. Dave 09 12 14
 75. Melvin 09 12 14
 76. rene 11 12 14
 77. Eric 11 12 14
 78. ian 13 12 14
 79. Ben 13 12 14
 80. derrick 14 12 14
 81. carl 16 12 14
 82. ray 18 12 14
 83. Matt 18 12 14
 84. Jordan 18 12 14
 85. Melvin 18 12 14
 86. ken 18 12 14
 87. Thomas 18 12 14
 88. danny 19 12 14
 89. Tyrone 19 12 14
 90. Justin 20 12 14
 91. joshua 20 12 14
 92. Eddie 21 12 14
 93. elmer 22 12 14
 94. Perry 22 12 14
 95. sam 22 12 14
 96. sidney 23 12 14
 97. Roy 24 12 14
 98. Julio 25 12 14
 99. Brandon 25 12 14
 100. Daniel 25 12 14
 101. trevor 26 12 14
 102. Justin 26 12 14
 103. karl 26 12 14
 104. ian 26 12 14
 105. Ricardo 26 12 14
 106. Ted 16 01 15
 107. Paul 16 01 15
 108. Marion 16 01 15
 109. tyrone 16 01 15
 110. alfonso 16 01 15
 111. Leroy 17 01 15
 112. Bruce 19 01 15
 113. ricardo 20 01 15
 114. joel 20 01 15
 115. Paul 21 01 15
 116. Fernando 22 01 15
 117. philip 23 01 15
 118. Brent 23 01 15
 119. Johnny 24 01 15
 120. Adam 24 01 15
 121. Mathew 24 01 15
 122. Philip 24 01 15
 123. Ernesto 24 01 15
 124. roy 24 01 15
 125. cameron 24 01 15
 126. Darryl 24 01 15
 127. milton 24 01 15
 128. randall 24 01 15
 129. Lee 25 01 15
 130. Elmer 26 01 15
 131. Fredrick 26 01 15
 132. Edgar 26 01 15
 133. louis 26 01 15
 134. zachary 28 01 15
 135. Curtis 28 01 15
 136. max 28 01 15
 137. Hubert 28 01 15
 138. Cecil 29 01 15
 139. Allen 30 01 15
 140. Aaron 31 01 15
 141. shane 01 02 15
 142. maurice 01 02 15
 143. alfonso 01 02 15
 144. roland 01 02 15
 145. herbert 01 02 15
 146. Michael 01 02 15
 147. shannon 01 02 15
 148. Ian 02 02 15
 149. william 02 02 15
 150. Howard 02 02 15
 151. Nick 03 02 15
 152. Marion 03 02 15
 153. dan 03 02 15
 154. Rene 03 02 15
 155. Stuart 03 02 15
 156. Miguel 04 02 15
 157. Alfredo 04 02 15
 158. donnie 04 02 15
 159. eddie 04 02 15
 160. Trevor 04 02 15
 161. jeffrey 04 02 15
 162. nick 04 02 15
 163. Mathew 04 02 15
 164. Manuel 04 02 15
 165. peter 05 02 15
 166. brandon 06 02 15
 167. Calvin 06 02 15
 168. Joseph 07 02 15
 169. kurt 07 02 15
 170. Theodore 07 02 15
 171. Rick 07 02 15
 172. steven 08 02 15
 173. Dwight 08 02 15
 174. kevin 08 02 15
 175. Ian 08 02 15
 176. adrian 08 02 15
 177. Barry 08 02 15
 178. Tyrone 08 02 15
 179. maurice 08 02 15
 180. martin 11 02 15
 181. Craig 11 02 15
 182. leslie 12 02 15
 183. terry 12 02 15
 184. Francis 14 02 15
 185. alexander 14 02 15
 186. Homer 14 02 15
 187. Perry 14 02 15
 188. Chester 14 02 15

Leave a Reply