Info Pendidik Guru

Info About Teaching And Learning Process
Subscribe

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG), BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

May 17, 2013 By: admin Category: Umum

Tawaran melanjutkan pelajaran untuk Program Sarjana Muda Pendidikan adalah dipelawa kepada Guru-guru Tetap  dan masih berkhidmat di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan pemegang Diploma/Sijil Perguruan.

Calon yang ditawarkan tempat pengajian di Asia e University adalah ditaja yuran pengajian sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kursus Pengajian yang ditawarkan oleh Asia e University (Semester September 2013) meliputi bidang-bidang pengajian seperti berikut:-

1.      Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) dengan kepujian

2.      Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak) dengan kepujian

3.      Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Sains di Sekolah Rendah) dengan kepujian

4.      Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) dengan kepujian

5.      Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Pengajian Islam di Sekolah Rendah) dengan kepujian

Download Brosur Di Sini

Download Borang Permohonan Rasmi AeU Di Sini

Leave a Reply